[1]
Lavić, S. 2016. Suverenitet Bosne i Hercegovine / The Sovereignty of Bosnia and Herzegovina. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2016), 3–8.