[1]
Avdispahić, M. 2016. Individua i državni suverenitet / Individual Dignity and State Sovereignty. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2016), 1–2.