[1]
Hodžić, R. 2017. Nova istraživanja u bosanskohercegovačkoj umjetničkoj umjetničkoj muzici / New Research in BH Original Music. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2017), 223–226.