[1]
Gardašević, A. 2017. "Zelena ekonomija" i "zeleno preduzetništvo" u kontekstu održivog rasta i razvoja u Crnoj Gori / The "Green Economy" and the "Green enterpreneurship" in the Context of Sustainable Economic Growth and Development in Montenegro. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2017), 117–133.