[1]
Alibegović, A. 2016. Izlaganje sa naučne rasprave Univerziteta u Sarajevu o "Leksikonu socioloških pojmova" autora prof. dr. Senadina Lavića / Paper Presented at the University of Sarajevo Discussion on Dr. Senadin Lavić’s ’Lexicon of Sociological Term’. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 2 (Sep. 2016), 215–217.