[1]
Jašarević, M. 2016. Teorijska promišljanja kulture i umjetnosti kao postmodernistička / Theoretical Rethinking of Culture and Arts in Postmodernist Terms. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 2 (Sep. 2016), 55–75.