[1]
Bingas, D. 2020. Političke kulture, socijalna epistemologija i istina u krivičnoprocesnom pravu. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jul. 2020), 151–166.