[1]
Šarčević, A. 2011. Ni arogancija niti defetizam, zlo i fatalističko akceptiranje realonosti, prascena egocentrizam, visoka kultura istine - do puta u središte društvene odgovornosti (drugi dio). Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 2 (Oct. 2011), 11–27.