[1]
Lazić, T. 2020. Teorijsko pocizioniranje političke kulture u savremenoj politološkoj misli. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 2 (Jul. 2020), 125–148.