[1]
Čizmić, E. and Bilal, K. 2020. Primjena principa menadžmenta znanja kao katalizator organizacijskog poslovnog uspjeha. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 2 (Jul. 2020), 97–121.