[1]
Džindo, J. 2020. Sufiksacija u italijanskom jeziku. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (Jul. 2020), 165–193.