[1]
Pejanović, M. and Dedić, H. 2020. Pretpostavke i dometi integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (Jul. 2020), 45–70.