[1]
Purišević, F. 2011. Prava boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa osnovama i razlozima integriranja prava u državi Bosni i Hercegovini. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2011), 175–206.