[1]
Šarčević, A. 2012. Moć uma: Uvod u teoriju socijalne pulsacije. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2012), 251–259.