[1]
Bošnjović, J. 2012. Komuniciranje Univerziteta u Sarajevu i njegovih interesnih grupa. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2012), 189–209.