[1]
Konaković, S. 2012. Azil u međunarodnim dokumentima i Evropskoj uniji sa osvrtom na normativna rješenja u Bosni i Hercegovini. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2012), 95–107.