[1]
Halapić, E. 2010. Naučni skup: "Mustafa Imamović - 45 godina naučnog i publicističkog rada" -: Gradačac, 23-25. oktobra 2009. godine. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2010), 281–283.