[1]
Kujraković, N. 2009. Odnos Bošnjaka prema državnom školskom sistemu Bosne i Hercegovine između dva svjetska rata. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 2 (May 2009), 217–232.