[1]
Kunić, M. 2019. Tragička krivica Hasanaginice u rodnim i diskursivnim relacijama. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1-2 (Jul. 2019), 119–122.