[1]
Šmitran, M. 2018. Političko-pravni sistem zaštite ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini / Political-Legal System of Protection of Human Rights and Freedoms in Bosnia and Herzegovina. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2018), 253–269.