[1]
Šarčević, A. 2019. Transformacija filozofije u teoriju djelovanja i institucija: aspekti Gehlenove antropologije. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1-2 (Jul. 2019), 25–47.