[1]
Pejanović, M. 2017. Promjena etničke strukture opština u Bosni i Hercegovini prema popisu stanovništva iz 2013. godine / Ethnic Structure Changes in B-H Municipalities According to the Census of 2013. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2017), 1–26.