[1]
Imamović, M. 2007. Bosanski agrar u procjepu nacionalnih politika. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 3-4 (Sep. 2007), 363–367.