[1]
Dautović, K. 2007. Jedno razmišljanj o teoriji demokratskog mira. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 3-4 (Sep. 2007), 319–334.