[1]
Fejzić, E. 2016. Nauka o državi ili statologija: kritička rekonstrukcija teorija države. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2016), 249–253.