[1]
Osmanković, J. 2019. Ekonomska regija Sarajeva u vremenu i prostoru. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3-4 (Jul. 2019), 143–155.