[1]
Šarčević, A. 2016. Nauk užasa u 20. stoljeću: Živimo li u mitologijskom horizontu vremena. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2016), 1–35.