[1]
Muftić, N. 2019. Osnove građanskog pravosuđa - prema vrijednosno-utemeljenom okviru za reformu. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2019), 197–200.