[1]
Pejanović, M. 2015. Pogledi istraživača o fenomenu odbrane Sarajeva u opsadi: 1992–1995. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 2, 2 (Oct. 2015), 95–100.