[1]
Ždralović, A. and Repovac Nikšić, V. 2019. Sociologija u učionici: Analiza nastavne prakse u srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2019), 109–126.