[1]
Beširović, B. 2019. Sporazum Cvetkovića-Mačeka i njegove reperkusije na dogovor između Miloševića i Tuđmana u Karađorđevu. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2019), 73–85.