[1]
Lazić, T. 2015. Izazovi i perspektive nadzora izvršne vlasti u parlamentarnim demokratijama. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2015), 127–158.