[1]
Baraković, Šefik 2015. Okvir za legitimiranje i ispitivanje iracionalnosti fašizma. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2015), 71–93.