[1]
Suljagić, E. 2019. Logori i prakse u logorima kao sastavni dio strategije etničkog čišćenja: moralni napad na žrtve. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2019), 47–71.