[1]
Pejanović, M. 2019. Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u gradu Sarajevu. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2019), 25–46.