[1]
Marić, D. 2014. Nastanak ideje kozmopolitizma: Kozmopolitizam Diogena iz Sinope. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 3, 3 (Jan. 2014), 31–47.