[1]
Lavić, S. 2020. Crteži Mehmeda Slezovića sa motivima Počitelja i Hercegovine Galerija „Preporod“, Sarajevo, 8. maja 2013. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (Jun. 2020), 287–290.