[1]
Čizmić, E. and Imamović-Čizmić, K. 2020. Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije – lekcije za univerzitete u procesu tranzicije. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (Jun. 2020), 63–82.