[1]
Krcić, Šefket 2020. Muminovićeva "Filozofija ideologije" u evropskom krugu mišljenja: Analize - filozof u tranziciji: u povodu pet godina od smrti filozofa dr. Rasima Muminovića (1935-2012). Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (Jun. 2020), 177–196.