[1]
Londrc, B. 2020. Društveno-historijska valorizacija značaja prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a / Social-Historical Importance Valorization of the First Session of ZAVNOBIH. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2020), 269–273.