[1]
Šmitran, M. 2020. Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i sloboda / Human Rights Protection in International Law. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2020), 137–150.