[1]
Pejanović, M. 2023. ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA ISTORIJSKOG PROCESA REVALORIZIRANJA NACIONALNOG IDENTITETA MUSLIMANA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (1956–1971) / THE IMPORTANCE OF RESEARCHING THE HISTORICAL PROCESS OF REVALUATING THE MUSLIMS’ NATIONAL IDENTITY IN SOCIALIST YUGOSLAVIA. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 63, 3 (Apr. 2023), 115–121. DOI:https://doi.org/10.48052/19865244.2022.3.115.