[1]
D. Todorović, Z. 2022. Srpske elite i velikosrpski nacionalistički projekat / Serbian Elites and The Greater Serbia Nationalist Project: Izgledi za raskid "organskog jedinstva" / Prospects for Breaking "Organic Unity". Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 63, 1 (Jun. 2022), 49–68. DOI:https://doi.org/10.48052/19865244.2022.1.49.