[1]
Čerkez, M. 2014. Mogućnosti i budućnost bh. društva / Options and Future of B-H Society . Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2014), 59–61.