[1]
Vatreš, A. 2021. Antropocentrični pristup mediološko-komunikološko-sociološkim reperkusijama digitalne revolucije / Approach to Mediological-Communication-Sociological Repercussion of the Digital Revolution. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 62, 2 (Nov. 2021), 163–166. DOI:https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.163.