[1]
Sarač-Rujanac, D. 2021. Burna jesen olimpijske 1984. i sarajevska inicijativa Udruženja španskih boraca / The Turbulent Olympic Autumn of 1984 and the Sarajevo Initiative by the Association of Yugoslav Brigadistas. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 62, 2 (Nov. 2021), 149–158. DOI:https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.149.