[1]
Mehmedović, E. and Hadžić, M. 2021. Izazovi "nepotpunog zakonodavstva" / Challenges of "Incomplete Legislation": Otvorena pitanja odnosa između državnog i entitetskih zakonodavstava u socijalnom osiguranju policijskih službenika na nivou Bosne i Hercegovine / open Questions of the relationship between State’s and Entities’ Legislations in Social Security of Police Officers at the State Level of Bosnia and Herzegovina. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 62, 2 (Nov. 2021), 61–86. DOI:https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.61.