Održan okrugli sto o temi Ispis


Mjesto i uloga javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini

 

Univerzitet u Sarajevu je na inicijativu Redakcije Pregleda: časopisa za društvena pitanja
u četvrtak 26. marta 2015. godine organizirao okrugli sto o temi Mjesto i uloga javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.
Pozdravnim obraćanjima okrugli sto su otvorili prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Senadin Lavić, glavni i odgovorni urednik Pregleda: časopisa za društvena pitanja.

Prilikom obraćanja rektor prof. dr. Muharem Avdispahić je podsjetio da je novija etapa uspostave evropskog prostora visokog obrazovanja otvorena potpisivanjem Magna Charta Universitatum u Bolonji 1988. godine, te da su deset godina kasnije ministri obrazovanja Francuske, Italije, Njemačke i Velike Britanije potpisali Sorbonsku deklaraciju o harmonizaciji sistema visokog obrazovanja u Evropi, da bi sljedeće godine 29 evropskih država potpisalo Bolonjsku deklaraciju.
Istakavši značaj institucionalne autonomije Univerziteta, rektor Avdispahić je naglasio „Odgovornost univerziteta je odgovornost prema društvu, a ne odgovornost prema nosiocima političke moći“.

Prof. dr. Senadin Lavić je naveo da treba da se promijeni svijest prema univerzitetu tako da se ima u vidu da univerzitet mora biti i da je uvijek bio mjesto gdje se čuvaju znanost i znanje. Profesor Lavić smatra da univerzitet ne može biti lokalna institucija nego ustanova iza koje stoji država.

Cilj organiziranja okruglog stola o navedenoj temi bio je da se sa stanovišta znanosti progovori o poziciji univerziteta u bosanskohercegovačkom društvu i njegovim daljnjim transformacijama. Učesnici okruglog stola su u toku izlaganja istakli važnost razgovora s ciljem razumijevanja procesa u kojem se nalazimo u ovome povijesnom trenutku te o činjenicama bitnim za sve u univerzitetskom sistemu djelovanja kao stožernom dijelu savremenih društava i kultura.

U okviru održanog okruglog stola prezentirana su sljedeća izlaganja:

 

 • prof. dr. Senadin Lavić, glavni i odgovorni urednik Pregleda: časopisa za društvena pitanja „Univerzitet u toku“

 • prof. dr. Jusuf Žiga, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu „Zbog čega je društveni odnos prema javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini višestruko štetan?“

 • doc. dr. Zlatiborka Popov-Momčinović, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu „Mjesto i uloga javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini“

 • dr. sc. Zlatan Delić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli „O univerzitetu, javnom dobru i društvenim nejednakostima“

 • prof. dr. Naris Pojskić, doc. dr. Lejla Pojskić, prof. dr. Kasim Bajrović, prof. dr. Rifat Hadžiselimović, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu „Položaj i uloga javnih univerziteta u kontekstu savremenog naučnog i tehnološkog razvoja“

 • doc. dr. Ensar Šehić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu „Uloga univerziteta u postkonfliktnom društvu: empirijski dokazi o utjecaju ljudskog kapitala na vjerovatnoću konflikta“

 • prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor Univerziteta u Sarajevu „Depolitizacija ili repolitizacija univerziteta“

 • prof. dr. Salih Fočo, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • prof. dr. Jasmina Osmanković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu „Efekti tranzicije na javne univerzitete i/ili javni univerziteti u vremenu tranzicije“

 • prof. dr. Elvir Čizmić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu „Proces redizajniranja organizacijske strukture javnih institucija visokog obrazovanja“

 • prof. dr. Andrea Lešić-Thomas, doc. dr. Mario Hibert, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu „Univerzitet dlaku mijenja... a i ćud također?“

 • doc. dr. Pavle Mijović, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu „Ideja sveučilišta i inflacija znanja: Opći kontekst“

 • Anes Hrnjić, MA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu „Važnost mjerenja studentskog zadovoljstva sa ciljem evaluacije performansi i redizajniranja strategije u skladu sa trendovima u sektoru visokog obrazovanja“

 • Mirza Čerkez, prof., Rektorat Univerziteta u Sarajevu „Panta rei“Namjera Univerziteta u Sarajevu i Redakcije časopisa Pregled je da izlaganja učini dostupnim akademskoj i široj zajednici kroz objavljivanje u narednom broju časopisa.

Časopis Pregled je jedan od najstarijih časopisa u Bosni i Hercegovini koji, sa kraćim i dužim prekidima, izlazi od 1910. godine. Časopis afirmira stvaralaštvo znanstvenih radnika Univerziteta u Sarajevu kao i drugih istraživača iz oblasti društvenih i humanističkih znanosti iz naše zemlje i inozemstva. Prioritet se ogleda u znanstvenom pristupu u elaboraciji savremenih socijalnih, ekonomskih, pravno-političkih procesa u Bosni i Hercegovini ali i svijetu. Časopis pruža mogućnost znanstvenoj, književnoj, kulturnoj, društvenoj i ekonomskoj javnosti da prezentira bosanskohercegovačke i evropske kulturno-historijske tokove i protivrječnosti.