STO GODINA UNIVERZITETSKOG ČASOPISA PREGLED 1910-2010. Ispis

Redakcija časopisa Pregled na čelu sa prof. dr. Mustafom Imamovićem je u povodu obilježavanja sto godina izlaženja časopisa objavila jubilarno izdanje 1910-2010 u kojem su skenirani tekstovi iz perioda od 1910. i dalje. Prema različitim oblastima, svi tekstovi govore o kulturnoj i naučnoj historiji bh društva tokom 20. stoljeća, te stoga predstavljaju značajan dokument vremena u kojem su nastajali. Zbog obimnosti materijala, tekstovi za ovaj svečani broj objavljeni su u dvije sveske.

„Namjera je uredništva da ovim primjerkom časopisa Pregled znanstvenoj i široj društvenoj javnosti predstavi sto godina postojanja časopisa koji s prekidima izlazi od 1910. godine. Ovaj jubilej je posebno važan za našu društvenu i znanstvenu situaciju zbog činjenice da se odgovornim i istrajnim radom na polju znanosti, odnosno kulture u punom smislu, mogu ostvariti značajni rezultati i dati primjer kako se u sto godina može sakupiti izuzetna građa. Preko 500 svezaka Pregleda u periodu od 1910. do 2010. svjedoči o bogatoj riznici informacija, obavijesti, izvještaja, prikaza, osvrta, analiza, studija – radova koji svjedoče o kulturnoj i znanstvenoj povijesti bosanskohercegovačkog društva tokom 20. stoljeća. Dosadašnje redakcije Pregleda, posebno one poslije 1946. godine, posvećivale su posebnu pažnju održavanju razine radova koji se objavljuju, tako da se čitanjem i analizom brojnih tekstova može steći jasan uvid u pažljiv odnos prema znanstvenom i stručnom dignitetu sadržaja časopisa.“ - navedeno je u predgovoru ovog izdanja.
Pregled je poslije Glasnika Zemaljskog muzeja drugi najstariji časopis u BiH, a ujedno je jedan od najstarijih časopisa za društvenu kritiku i teoriju na prostoru bivše Jugoslavije.

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu planirana je promocija ovog svečanog izdanja.