PREGLED : Časopis za društvena pitanja - ISSN 1986-5244

Home
Impresum


Impresum Ispis E-mail

PREGLED

Časopis za društvena pitanja


Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Sarajevo, Obala Kulina bana 7/II, Bosna i Hercegovina

Redakcija časopisa:

- Prof. dr. Senadin Lavić, glavni i odgovorni urednik,
- Prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić, zamjenik glavnog i odgovornog urednika,
- Prof. dr. Uzeir Bavčić, izvršni urednik
- Prof. dr. Elvir Čizmić,
- Prof. dr. Enes Durmišević,
- Prof. dr. Salih Fočo,
- Prof. dr. Mirko Pejanović,
- Prof. dr. Hidajet Repovac i
- Prof. dr. Midhat Mekić.

Međunarodna redakcija:

Zvonko Kovač, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Dragan Milanović, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Milan Podunavac, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Srbija)
Vesna Požgaj Hadži, Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Dragan Prole, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Srbija)
Stanka Setnikar Cankar, Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Mitja Velikonja, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Veselin Vukotić, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica (Crna Gora)

Glavni i odgovorni urednik:

Senadin Lavić

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:

Marina Katnić-Bakaršić

Izvršni urednik:

Uzeir Bavčić

Sekretar redakcije:

Fuada Muslić

Lektura:

Tarik Ćušić

Prijevod:

Mirza Čerkez

DTP:

Samir Bogunić

Tiraž:

300 primjeraka
Štampa:
„Štamparija FOJNICA“ d.o.o. Fojnica
Odgovorno lice štamparije:
Šehzija Buljina

Izlazi četveromjesečno

Časopis Pregled je indeksiran u EBSCO Publishing, INDEX COPERNICUS i C.E.E.O.L.  međunarodnim bazama podataka.
Univerzitetski tele-informatički centar je kreirao i dizajnirao web stranicu časopisa www.pregled.unsa.ba
ISSN 0032-7271 (Print)
ISSN 1986-5244 (Online)